SuperAgenda

Program na faktury

Finance, daňová evidence, sklady, vyhodnocení dat

Rychlá instalace, jednoduché ovládání, aktualizace zdarma

Zboží

Kniha Zboží slouží k evidenci veškerého zboží a služeb, které nakupujeme a prodáváme.

Seznam

Na straně Seznam se nachází úplný seznam zboží nebo jeho část v závislosti na menu Zobrazit.

Seznam může být seřazen podle polí Zkratka, Název a Číslo. Podle zadaného seřazení lze zboží rychle vyhledávat pomocí lokátoru.

Dispozice Množství, které je k dispozici na aktuálním skladě.
Zadáno Množství, které je již zadáno pro nějaké odběratele (kladné množství na nepotvrzených výdejkách a záporné množství na nepotvrzených příjemkách).

Údaje

Na straně Údaje jsou zobrazeny informace o aktuálním zboží.

Zkratka Zkratka zboží, která je určena pro rychlé vyhledávání v programu.
Název Úplný název zboží, který se tiskne na dokladech. Je rozdělen na dvě části: první část názvu se tiskne na dokladech a je možné podle ní setřídit zboží, druhá část názvu obsahuje doplňkové údaje, které se zobrazují pouze v ceníku.
Číslo Interní číslo zboží, které se generuje programem.
Skupina Zboží lze rozdělit do libovolného počtu skupin. V seznamu lze zobrazit pomocí menu Zobrazit-Filtr jednu vybranou skupinu.
Kód Každé zboží můžeme označit kódem, např. podle sortimentu.
Čárový kód Čárový kód zboží.
Výrobce zboží Označení výrobce zboží.
Hmotnost (Kg) Hmotnost zboží v kg. Na příjemce a výdejce lze zobrazit celkovou hmotnost zboží na dokladu.
Dodavatel Aktuální dodavatel zboží.
Skl. jednotka Měrná jednotka, ve které se vede skladová evidence. Ceny zboží jsou rovněž zadány pro tuto skladovou jednotku.
1. alt. jednotka 1. alternativní jednotka, která je zadána jako násobek skladové jednotky. Příjem na sklad nebo výdej ze skladu může být prováděn v této měrné jednotce.
2. alt. jednotka 2. alternativní jednotka, která je zadána jako násobek skladové jednotky. Příjem na sklad nebo výdej ze skladu může být prováděn v této měrné jednotce.
3. alt. jednotka 3. alternativní jednotka, která je zadána jako násobek skladové jednotky. Příjem na sklad nebo výdej ze skladu může být prováděn v této měrné jednotce.
Minimální množství Kontrola minimálního množství zboží na skladech.
Maximální množství Kontrola maximálního množství zboží na skladech.
Ležák (dny) Počet dnů bez výdeje, po kterém je zboží považováno za ležák.
Povolen záporný stav Povolení výdeje zboží, které není na skladě v dostatečném množství. Příjmy takového zboží můžeme opravit dodatečně, přepočet potom zpětně dopočte skladovou cenu výdejů.
Nevyhodnocovat Zboží je ignorováno v modulu Vyhodnocení.
Zboží je vyřazeno z ceníku.
Poznámky Ke každému zboží můžeme napsat libovolnou poznámku.

Ceny

Poslední cena Poslední cena, za kterou jsme nakoupili zboží.
Průměrná cena Aktuální průměrná cena, která se dosazuje do výdejů.
DPH (%) DPH v procentech.
Clo (%) Clo v procentech.
Dopravné Cena za dopravu.
Rabatní skupina Rabatní skupina slouží jako předdefinice prodejních cen pro určitý sortiment zboží.
Cena bez DPH Základní cena (bez DPH), která je určena k výpočtu prodejních cen zboží na základě zadaných přirážek.
Cena vč. DPH Základní cena (vč. DPH), která je určena k výpočtu prodejních cen zboží na základě zadaných přirážek.
Prodejní ceny Prodejní ceny zboží pro jednotlivé cenové skupiny nebo konkrétní odběratele.

Pohyby

Na straně Pohyby jsou zobrazeny všechny příjmy a výdeje aktuálního zboží. Jedná se tedy o skladovou kartu daného zboží.

Prodejní cena zboží

Prodejní cena zboží určuje cenu zboží v zadané cenové skupině nebo pro zadaného odběratele.

Prodejní cenu můžeme zadat bez DPH, včetně DPH nebo jako přirážku, resp. slevu, v procentech k základní prodejní ceně.