SuperAgenda

Program na faktury

Finance, daňová evidence, sklady, vyhodnocení dat

Rychlá instalace, jednoduché ovládání, aktualizace zdarma

Hlavní okno programu

Hlavní okno programu má titulek, hlavní menu, pracovní plochu a stavový řádek.

Titulek

V titulku hlavního okna je vždy zobrazen název programu, včetně čísla verze. Za ním následuje zkratka aktuálního skladu a jestliže se nacházíme v nějakém modulu, pak i název příslušného modulu.

Menu

Hlavní menu programu umožňuje spouštět  jednotlivé moduly nebo provádět různé akce. Obsahuje volby Systém, Doklady, Servis a Nápověda.

Stavový řádek

Hlavní stavový řádek vždy zobrazuje jméno přihlášeného uživatele a název firmy. V případě, že se nacházíme v nějakém modulu, jsou první dvě pole stavového řádku využívána tímto modulem.

Kniha

Program SuperAgenda se skládá z několika různých knih. Všechny knihy mají jednotné ovládání, aby se maximálně zjednodušila práce uživatelů. Existují dva typy knih: pomocné číselníky a knihy s výběrem. Pomocné číselníky jsou jednodušší, knihy s výběrem poskytují další doplňkové funkce.

Každá kniha má lokální menu, nástrojový pruh s lokátorem a tlačítky, minimálně dvě strany s údaji a v dolní části stavový řádek. Pomocí klávesy F1 získáme nápovědu k aktuální knize.

Všechny funkce lze provádět pomocí klávesnice nebo myší. Levé tlačítko myši je využito pro přesun na místo pod kurzorem myši. Dvojité kliknutí na levé tlačítko myši provede stejnou akci jako klávesa ENTER: v nabídce výběr z této nabídky a v položkách rozbalení údajů vybrané položky.

Jestliže se nacházíme ve změně nějaké knihy, pak můžeme v polích s nabídkou (za takovým polem je umístěno tlačítko s otazníkem) využít pro vyvolání nabídky klávesy Alt+Šipka dolů, klávesu F4 nebo stisknout tlačítko s otazníkem pomocí myši. V knihách s výběrem slouží pravé tlačítko myši pro urychlení akce Výběr-Označit/Odznačit.

Lokální menu

Všechny knihy mají lokální menu Akce a Úpravy. Knihy s výběrem poskytují další doplňkové funkce Výběr a Zobrazit.

Nástrojový panel

Na nástrojovém panelu se nachází lokátor, tlačítka pro pohyb po seznamu, tlačítko pro tisk a případně další pole nebo tlačítka.

Lokátor

Lokátor je určen pro rychlé vyhledávání v seznamu. Pokud napíšeme posloupnost znaků, lokátor ihned vyhledává záznam, jehož třídící pole začíná na zadanou posloupnost znaků. V knihách, které umožňují několik různých seřazení, probíhá vyhledávání podle aktuálního seřazení.

Tlačítka pro pohyb po seznamu

První tlačítko umožňuje přesun na začátek seznamu, stejnou akci můžeme vyvolat ze seznamu pomocí kláves Ctrl+Home.

Druhé tlačítko umožňuje přesun na předchozí záznam, pokud takový záznam existuje. Stejnou akci můžeme vyvolat pomocí klávesy Šedé minus nebo ze seznamu pomocí klávesy Šipka nahoru.

Třetí tlačítko umožňuje přesun na následující záznam, pokud takový záznam existuje. Stejnou akci můžeme vyvolat pomocí klávesy Šedé plus nebo ze seznamu pomocí klávesy Šipka dolů.

Čtvrté tlačítko umožňuje přesun na konec seznamu, stejnou akci můžeme vyvolat ze seznamu pomocí kláves Ctrl+End.

Tlačítko pro tisk

Tlačítko pro tisk vyvolá okno tisku se seznamem všech sestav, které jsou uživateli dostupné v příslušném modulu. Stejnou akci můžeme vyvolat pomocí klávesy F9 nebo přes menu Systém-Tisk.

Seznam a strany s údaji

Na první straně je umístěn seznam všech záznamů, na dalších stranách jsou zobrazeny údaje z aktuálního záznamu. Mezi jednotlivými stranami se můžeme přepínat pomocí myši kliknutím na záložku příslušné strany, nebo pomocí kláves Alt+Šipka doleva a Alt+Šipka doprava.

Stavový řádek

Stavový řádek obsahuje několik polí, informujících o stavu, ve kterém se příslušná kniha nachází.