SuperAgenda

Program na faktury

Finance, daňová evidence, sklady, vyhodnocení dat

Rychlá instalace, jednoduché ovládání, aktualizace zdarma

Výdejky

Kniha Výdejky je určena pro výdej zboží ze skladu. Tento výdej může být na odběratele nebo na jiný sklad v závislosti na typu výdejky.

Seznam

Na straně Seznam se nachází úplný seznam výdejek vybraného typu nebo jeho část v závislosti na menu Zobrazit.

Seznam je seřazen podle čísel výdejek. Číslo výdejky lze rychle vyhledávat pomocí lokátoru.

Údaje

Na straně Údaje jsou zobrazeny informace z hlavičky aktuální výdejky.

Výdejka Typ a číslo výdejky.
Faktura Typ a číslo faktury, pokud je výdejka fakturována.
Odběratel (sklad) Zkratka a název odběratele (skladu). Cenová skupina pro zadaného odběratele.
Příjemce Zkratka příjemce.
Cenová skupina Cenová skupina, ve které prodáváme zboží danému odběrateli.
Sleva Sleva k prodejní ceně.
HS - Objednávka Číslo smlouvy nebo objednávky.
Popis Popis dokladu.
Datum potvrzení Datum a hodina potvrzení výdejky.
Potvrdil Jméno uživatele, který potvrdil výdejku.
Změnil Datum poslední změny výdejky a jméno uživatele, který provedl tuto změnu.
Poznámky Ke každé výdejce lze napsat libovolnou poznámku.

Položky

Na straně Položky jsou zobrazeny informace z položek  aktuální výdejky.

Zkratka zboží Zkratka zboží.
Název zboží Název zboží.
Kód Kód zboží.
Množství Množství.
MJ Měrná jednotka.
Cena / MJ Cena za měrnou jednotku. Může být zobrazena cena bez DPH, cena vč. DPH nebo skladová cena v závislosti na menu Zobrazit.
Cena celkem Cena celkem, která je vypočtena jako cena za měrnou jednotku krát množství.

Položka výdejky

Položka výdejky obsahuje informace o vydávaném zboží.

Zboží Zkratka a název zboží.
Text Text řádku faktury.
Kód zboží Kód zboží.
Jednotka Měrná jednotka.
Množství Množství.
Cena bez DPH Cena za měrnou jednotku a cena celkem bez DPH.
Cena vč. DPH Cena za měrnou jednotu a cena celkem včetně DPH.
DPH (%) Sazba DPH.
Dispozice Množství k dispozici na aktuálním skladě.
Sklad Sklad, ze kterého se provádí výdej zboží.
Výdejka Typ a číslo výdejky.