SuperAgenda

Program na faktury

Finance, daňová evidence, sklady, vyhodnocení dat

Rychlá instalace, jednoduché ovládání, aktualizace zdarma

Uživatelé a přístupová práva

Kniha je určena pro zadávání uživatelů, kteří jsou oprávněni pracovat s programem.

Seznam

Na straně Seznam se nachází úplný seznam uživatelů nebo jeho část v závislosti na menu Zobrazit.

Seznam je seřazen podle pole Zkratka. Zkratku lze rychle vyhledávat pomocí lokátoru.

Údaje

Na straně Údaje jsou zobrazeny informace o aktuálním uživateli.

Zkratka Zkratka uživatele, která je určena pro rychlé vyhledávání v programu.
Jméno Jméno uživatele, které se zobrazuje a tiskne na dokladech.
Číslo Interní číslo uživatele, které se generuje programem.
Přístup k tisku Přístup k tisku.

Práva

Na straně Práva můžeme zadat uživateli přístupová práva do jednotlivých modulů.

Implicitní uživatel

Po instalaci programu SuperAgenda je v knize uživatelů pouze jediný uživatel se zkratkou pomlčka (-). V tomto případě se při spuštění programu nezobrazuje přihlašovací okno, ve kterém musíte zadat uživatele a jeho heslo.

Přihlašovací okno programu se začne zobrazovat, když změníte zkratku implicitního uživatele nebo přidáte nového uživatele.