SuperAgenda

Program na faktury

Finance, daňová evidence, sklady, vyhodnocení dat

Rychlá instalace, jednoduché ovládání, aktualizace zdarma

Faktury vydané

Modul Vydané faktury je určen pro evidenci vydaných faktur.

Seznam

Na straně Seznam se nachází úplný seznam vydaných faktur vybraného typu nebo jeho část v závislosti na menu Zobrazit.

Seznam je seřazen podle čísel vydaných faktur. Číslo vydané faktury lze rychle vyhledávat pomocí lokátoru.

Údaje

Na straně Údaje jsou zobrazeny informace z hlavičky aktuální vydané faktury.

Faktura Typ a číslo faktury.
Odběratel Zkratka a název odběratele.
Příjemce Zkratka příjemce.
Cenová skupina Cenová skupina, ve které prodáváme zboží danému odběrateli.
Sleva (%) Sleva k prodejní ceně.
Forma úhrady Forma úhrady (hotově, převodem apod.). Při vytvoření nového dokladu se nastaví podle typu vydané faktury.
Datum vystavení Datum vystavení vydané faktury. Při vytvoření nového dokladu se nastaví na aktuální datum.
Datum splatnosti Datum splatnosti, které se vypočte z data vystavení a počtu dnů splatnosti.
Počet dnů splatnosti Počet dnů splatnosti. Při vytvoření nového dokladu se nastaví podle splatnosti z karty odběratele.
Datum UZP Datum uskutečnění zdanitelného plnění.
Typ DPH Typ DPH.
Objednávka Objednávka.
Variabilní symbol Variabilní symbol. Při vytvoření nového dokladu se generuje podle čísla dokladu, pokud není zadán ručně.
Konstantní symbol Konstantní symbol. Při vytvoření nového dokladu se nastaví podle typu vydané faktury.
Kód Kód - pro vyhodnocení. Rozlišení položek, zda je zahrnovat do základu daně.
Středisko Středisko - pro vyhodnocení.
Zakázka Zakázka - pro vyhodnocení.
Místo určení Místo určení.
Popis Popis dokladu.
Změnil Datum poslední změny vydané faktury a jméno uživatele, který provedl tuto změnu.
Potvrdil Datum potvrzení a jméno uživatele, který potvrdil vydanou fakturu.
Poznámky Ke každé vydané faktuře lze napsat libovolnou poznámku.

Položky

Na straně Položky jsou zobrazeny informace z položek aktuální vydané faktury.

Zkratka zboží Zkratka zboží.
Název zboží Název zboží.
Kód Kód zboží.
Množství Množství.
MJ Měrná jednotka.
Cena / MJ Cena za měrnou jednotku. Může být zobrazena cena bez DPH, cena vč. DPH nebo skladová cena v závislosti na menu Zobrazit.
Cena celkem Cena celkem, která je vypočtena jako cena za měrnou jednotku krát množství.

V dolní části formuláře můžeme napsat libovolně dlouhý text. Texty si můžeme předdefinovat a vložit do faktury pomocí tlačítka Vložit text.

Platby

Na straně Platby jsou zobrazeny všechny platby aktuální faktury (pokladní doklady, bankovních výpisy).

Položka vydané faktury

Položka vydané faktury obsahuje informace o vydávaném zboží.

Zboží Zkratka a název zboží.
Text Text řádku faktury.
Kód zboží Kód zboží.
Jednotka Měrná jednotka.
Množství Množství.
Cena bez DPH Cena za měrnou jednotku a cena celkem bez DPH.
Cena vč. DPH Cena za měrnou jednotu a cena celkem včetně DPH.
DPH (%) Sazba DPH.
Dispozice Množství k dispozici na aktuálním skladě.
Sklad Sklad, ze kterého se provádí výdej zboží.
Výdejka Typ a číslo výdejky.