SuperAgenda

Program na faktury

Finance, daňová evidence, sklady, vyhodnocení dat

Rychlá instalace, jednoduché ovládání, aktualizace zdarma

Dodavatelé a odběratelé

Kniha Dodavatelé a odběratelé slouží k evidenci všech obchodních partnerů.

Seznam

Na straně Seznam se nachází úplný seznam dodavatelů a odběratelů nebo jeho část v závislosti na menu Zobrazit.

Seznam může být seřazen podle polí Zkratka, Název, IČO a Číslo. Podle zadaného seřazení lze dodavatele a odběratele rychle vyhledávat pomocí lokátoru.

Údaje

Na straně Údaje jsou zobrazeny informace o aktuálním dodavateli nebo odběrateli.

Zkratka Zkratka dodavatele nebo odběratele, která je určena pro rychlé vyhledávání v programu.
Název Úplný název firmy, který se tiskne na dokladech.
Číslo Interní číslo dodavatele a odběratele, které se generuje programem.
Skupina Dodavatele a odběratele lze rozdělit do libovolného počtu skupin. V seznamu lze zobrazit pomocí menu Zobrazit-Filtr jednu vybranou skupinu.
Kód Každého dodavatele a odběratele můžeme označit kódem. Např. podle sortimentu, který nakupujeme od dodavatele nebo který prodáváme odběrateli.
Stát Část adresy - Stát.
PSČ Část adresy - PSČ.
Město Část adresy - Město.
Ulice Část adresy - Ulice.
Splatnost Splatnost pro daného odběratele, která se kopíruje do vydaných faktur.
Měna Měna.
IČO IČO.
DIČ DIČ.
Kód banky Kód banky.
Ban. spojení Bankovní spojení.
Osoba Kontaktní osoba.
Telefon Telefon.
Mobil Mobil.
E-mail E-mail.
Fax Fax.
Plátce DPH Plátce DPH.
Nevyhodnocovat Odběratel je ignorován v modulu Vyhodnocení.
Cenová sk. Cenová skupina, ve které prodáváme zboží danému odběrateli.
Sleva Sleva nebo přirážka k zadané cenové skupině.
Poznámka Ke každému dodavateli nebo odběrateli můžeme napsat libovolnou poznámku.