SuperAgenda

Program na faktury

Finance, daňová evidence, sklady, vyhodnocení dat

Rychlá instalace, jednoduché ovládání, aktualizace zdarma

Nastavení číslování dokladů

Nastavení číslování umožňuje určit rozsah, v jakém mají ležet čísla všech typů dokladů a některých číselníků.Rovněž můžeme nastavit aktuální číslo, které má hodnotu naposledy generovaného čísla.

Pokud je aktuální číslo menší než  minimální číslo nebo je větší než maximální číslo, program nepovolí uložení nového záznamu. Při zavádění programu můžeme do aktuálního čísla zadat poslední čísla dokladů ze starého programu a pokračovat tímto způsobem v číslování bez přerušení intervalů.

Když máme několik oddělených pracovišť, musíme na každém pracovišti nastavit minimální a maximální čísla takovým způsobem, aby se zadané rozsahy čísel nepřekrývaly.

Seznam

Na straně Seznam se nachází seznam modulů a typů.

Údaje

Na straně Údaje jsou zobrazeny informace o aktuálním modulu.

Definice typů dokladů

V programu SuperAgenda existuje několik základních druhů dokladů:

Každý z těchto dokladů může mít definováno několik typů, které slouží vždy pro nějaký účel a mají nezávislé číslování na ostatních typech. Například příjemky mohou být rozděleny pomocí typů na Příjemky od dodavatelů, Příjemky z jiných skladů a Příjemky reklamovaného zboží.

Typy dokladů se zadávají v menu Servis-Nastavení číslování. Typ může mít maximálně tři znaky, přičemž první znak by měl být “P” u příjmových dokladů a “V” u výdejových dokladů. Ostatní znaky mohou být definovány libovolně, pouze pokud je druhý znak písmeno “I”, jedná se o interní doklad.

Všechny definované typy jsou přístupné z menu Doklady nebo přes horkou klávesu, která může být přiřazena ke každému typu dokladu.